Contact

Woningbouw aan de Ludgerstraat in Aalten

Dat woningbouw voor het CDA belangrijk is, kan natuurlijk niemand ontgaan zijn. Daarom ben ik blij met de ontwikkelingen op de locatie van de voormalige technische school op de hoek Ludgerstraat/Polstraat/Eligiusstraat/ Molenkamp in Aalten. Woningcorporatie De Woonplaats heeft als eigenaar van het terrein in overleg met de gemeente een schetsontwerp voor de invulling van dit woongebied gemaakt. Dit plan is op 15 juni gepresenteerd aan direct omwonenden.Het plan bestaat uit de bouw van ca. 50 woningen in een groene omgeving en wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase is het noordelijk deel en bestaat uit 23 woningen. Deze woningen zijn bestemd voor de sociale huur, een mooie toevoeging van de bestaande mogelijkheden. De bouw start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022.

Ted Kok, wethouder