Verkiezingsprogramma

Als CDA Aalten-Dinxperlo presenteren we met trots ons verkiezingsprogramma -met als titel: “Investeren in Mens & Toekomst”. 

Dit programma is opgebouwd uit de vijf hoofdthema’s Wonen, Leefklimaat, Duurzaamheid, Zorg en Bedrijvigheid.   

Naast veel aandacht voor jeugd, ouderen en buurtschappen hechten wij als het CDA Aalten-Dinxperlo veel waarde aan het stimuleren van burgerparticipatie en heldere communicatie. Wij willen een financieel gezonde gemeente blijven met een lage lastendruk voor onze inwoners en bedrijven. Dit verkiezingsprogramma is gebaseerd op de CDA brede uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. 

Omdat wij ons verbonden voelen met onze streektaal vindt u hieronder tevens het verkiezingsprogramma in het Aaltens dialect en het Dinxpers dialect.