Bericht van Wopke, Marnix en Ank

Beste leden,

Afgelopen week hebben velen van u, meer dan 1.500 leden, tijd gemaakt voor een digitaal gesprek met ons (Wopke Hoekstra, Marnix van Rij en Ank Bijleveld-Schouten). Dank dat wij zo snel met elkaar in gesprek konden gaan! 

Bijpraatsessies 
In de sessies is uitgebreid gesproken over alle gebeurtenissen uit de afgelopen week en hoe dit onze partij raakt. Wel hebben we in iedere sessie een breed gedragen gevoel ervaren om met elkaar de schouders eronder te zetten en samen, positief, de toekomst tegemoet te gaan. Dat waarderen wij enorm. Tijdens de sessies zijn veel vragen beantwoord. In deze brief willen wij nog eens in het kort op een aantal van deze veelbesproken vragen ingaan. 

Besluit Pieter Omtzigt 
Allereerst is er de brandende vraag of er nog een kans is op de terugkeer van Pieter Omtzigt. Het allerbelangrijkste is dat het ons nu eerst moet gaan om de mens Pieter Omtzigt; niet om de politicus. Pieter heeft rust nodig en daarom heeft hij als Kamerlid bijzonder verlof opgenomen. Het is zijn intentie om terug te keren als zelfstandig Kamerlid. De communicatielijnen zullen in ieder geval altijd open blijven. 

Donaties
Over de donaties heeft het landelijk bestuur deze week openheid gegeven. Het CDA heeft gezien de suggesties die zijn gewekt over het niet volledig melden van giften en schulden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten alvast dat wat per 1 juli aanstaande aanvullend zou moeten worden ingediend alsook dat wat per 1 juli 2022 zou moeten worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken openbaar te maken. Dit om volledig transparant te zijn over de donaties. Lees hier meer.

Van Lienden
Een ander onderwerp waar we de afgelopen weken veel vragen over hebben gekregen is het lidmaatschap van Sywert van Lienden. Tijdens een gesprek met mij (Marnix) en Marischa Kip, de secretaris van het Landelijk Bestuur, heeft Sywert van Lienden besloten om zijn lidmaatschap van het CDA op te zeggen. De uitkomsten van het interne onderzoek kunt u hier teruglezen. 

Dienstbare en betrouwbare overheid 
In de bijpraatsessies hebben we aangegeven dat we vol blijven inzetten op een dienstbare en betrouwbare overheid. Veel punten uit het boek ‘Een nieuw sociaal contract’ zijn onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Ook heeft de Tweede Kamerfractie al moties ingediend om hier concreet mee aan de slag te gaan. 

Congres 
Afgelopen dinsdag heeft het Landelijk Bestuur een bijzonder partijcongres uitgeschreven. Dat wordt uiterlijk medio september gehouden. Het congres zal samen met leden uit het hele land worden voorbereid. We zullen daar lessen moeten trekken uit het afgelopen jaar en met elkaar doorpraten over de structuur en cultuur van onze partij. Bovenal moeten we met elkaar het gesprek voeren over het CDA-verhaal voor Nederland. Het congres moet wat ons betreft een kantelpunt zijn. Een kantelpunt voor de toekomst van onze partij. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Tot slot, de gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande! Vanochtend bezochten 250 CDA’ers digitaal de Dag van de Afdeling. Een trainingsdag voor lokale campagneleiders, lijsttrekkers en lokale helden die zometeen in iedere afdeling campagne gaan voeren. 

Als we met elkaar zo de schouders eronder blijven zetten, dan kunnen we het tij keren en onze partij weer die brede volkspartij laten zijn, waar u lid van bent geworden. Een echte partij van de samenleving met waarden en normen. Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,

Wopke Hoekstra, Partijleider

Marnix van Rij, Interim-partijvoorzitter

Ank Bijleveld-Schouten, Bijzonder adviseur van het bestuur