Contact

Vooraankondiging: Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats van onze CDA-afdeling. Daarin informeren wij u als lid over belangwekkende zaken en vragen wij u om besluiten te bekrachtigen. De eerstvolgende ALV is gepland op 31 mei 2021 om 20:00 uur. Vanwege de onzekere situatie rond Corona gaan we er vooralsnog vanuit dat de vergadering digitaal zal worden gehouden. Mocht het toch mogelijk en verantwoord zijn, dan proberen wij alsnog een fysieke vergadering te organiseren.

Het programma voor de avond is nog in concept, maar op de agenda staan onder meer:

  • Een teruglik op onze lokale campagne voor de Tweede Kamer-verkiezingen 2021
  • Vaststellen lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing 2022
  • Presentatie van onze vernieuwde website
  • Werkwijze vierkiezingsprogramma
  • Bestuurswisselingen
  • Jaarstukken 2020

Rond 18 mei ontvangt u de definitieve agenda en de uitnodiging. Dan weten we ook of we elkaar digitaal of eindelijk weer eens in het echt kunnen ontmoeten.

Arnold Joost, bestuursvoorzitter.