Contact

Afwegingskader woningbouwplannen

Op 26 november heeft de raad het afwegingskader woningbouwplannen Gemeente Aalten aangenomen. Dit kader geeft initiatiefnemers een aantal “spelregels “waaraan hun plan moeten voldoen. De ruimte voor meer woningbouw is regionaal in 2019 afgesproken. Met name woningen voor starters en senioren moeten meer (bij) gebouwd worden, dit is gebleken bij een regionaal woning onderzoek. Maar ook de inwoner van Aalten weet dat er op dit moment te weinig woningen beschikbaar zijn voor genoemde doelgroepen. En doordat er daardoor minder verhuisd wordt door senioren, is er ook van doorstroming op de Aaltense woningmarkt onvoldoende sprake.

We zijn nu ruim een jaar verder na dit aangenomen kader en tijd om even de balans op te maken ………werkt het?

Hier past een kort en bondig antwoord op; JA! De afgelopen 5 kwartalen zijn er een heel aantal interessante initiatieven ingediend om te worden beoordeeld. In het afwegingskader zijn een aantal criteria benoemd en daar wordt elk initiatief aan gemeten; voldoet het aan de criteria? Zoals gezegd zijn er een heel aantal plannen en plannetjes ingediend, sommigen zo goed dat ze direct als kansrijk werden beoordeeld. Weer andere plannen werden ook als kansrijk beoordeeld maar dienen op een onderdeel nog aangepast te worden, bijvoorbeeld de prijs of parkeren. En, eerlijk, sommige plannen worden afgewezen, omdat ze totaal niet overeenkomen met de eisen die in het kader genoemd zijn.

Alle plannen worden dus beoordeeld en de initiatiefnemer wordt binnen 3 maanden een antwoord gegeven over de beoordeling. Om u een indruk te geven op welke kaders wordt beoordeeld, hierbij een geanonimiseerd voorbeeld van een ingediend plan; van winkel-bestemming naar wonen:

Duidelijk dat hier nog wel wat zaken moeten worden aangepakt, echter er zijn zeker kansen om dit leegstaande winkelpand te transformeren naar een aantal appartementen voor starters. Dit afwegingskader is met name voor de 3 kernen van toepassing. Na het zomerreces krijgen we in de raad het afwegingskader buitengebied voorgelegd.

Voor de CDA-fractie is dit een belangrijk kader. Immers: wat willen en kunnen we met leegstaande gebouwen in het buiten gebied? We willen verrommeling voorkomen. Een levendig en leefbaar buitengebied is een speerpunt voor ons.

Gerrit Assink, raadslid.