Contact

Uitstel van de woonvisie

Begin mei stond de Woonvisie op de raadsagenda. Mede op verzoek van het CDA is de behandeling echter enkele maanden opgeschoven. Opgeschoven omdat het niet belangrijk is?  Integendeel! Wij hechten zeer veel waarde aan deze visie, die de koers uitzet voor woningen voor jong en oud in onze gemeente. Niet een onderwerp om tijdens de Coronacrisis in de zijlijn te laten passeren. Wij vinden de visie duidelijk, maar willen hem nog een slag concreter maken. Daar is meer tijd voor nodig en een goed politiek debat. Het CDA  gebruikt deze tijd om een aantal onderwerpen aan te scherpen, die belangrijk zijn voor onze inwoners. Zaken als woningsplitsing (ooit ingebracht door CDA), herbestemming vrijkomende agrarische gebouwen en combinatie-bouw voor starters en senioren werken we op dit moment verder uit. Ondanks de (tijdelijke) rust in de raadszaal zijn we dus volop bezig om het belangrijke onderwerp wonen verder uit te spitten en richting te geven. U gaat hier in de komende weken meer van zien en lezen!