Contact

Tijdelijke woningen in de kleine kernen

De kleine kernen en de buurtschappen in onze gemeente zijn belangrijk voor het CDA. Het is er mooi wonen, maar helaas komt niet iedereen aan de juiste woning. Zo hebben jongeren het lastig om een betaalbare woning te vinden in hun eigen omgeving. Maar ook voor ouderen, die kleiner willen gaan wonen en in hun sociale netwerk willen blijven, is eigenlijk geen aanbod. Woningcorporaties springen niet in dit gat en investeren niet in deze kleine kernen. Daarom heeft onze CDA-wethouder Ted Kok (Ruimtelijke Ordening en Financiën) een vernieuwend plan gelanceerd: de gemeente neemt zélf de regie en gaat in de kleine kernen en buurtschappen bijvoorbeeld 10 huurwoningen ontwikkelen. Deze kunnen de komende 10 tot 15 jaar worden verhuurd, voor ongeveer 500 Euro per maand. Tijdelijk, omdat we de verwachting hebben dat er over 10 of 15 jaar weer voldoende woningen beschikbaar zijn door de demografische ontwikkelingen. In de komende maanden wordt dit plan concreet uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd. Doel is om begin 2021 de woningen te realiseren. Wordt dus vervolgd….