Contact

Tranformatieplan Sociaal Domein

In de vorige editie van deze nieuwsbrief schreven we u dat het college een plan heeft bedacht, dat ervoor moet zorgen dat er minder geld wordt uitgegeven aan de jeugdzorg en WMO. Inmiddels heeft het college het plan gepresenteerd. Wanneer u op internet zoekt op “Transformatieplan Sociaal Domein Aalten” kunt u het gehele plan rustig nalezen.

Waar komt dit plan nu in het kort op neer?

  • Normaliseren, dus niet alle problemen of afwijkend gedrag hebben geïndiceerde zorg nodig.
  • Wanneer meerdere mensen hetzelfde probleem ervaren, de ondersteuning groepsgewijs aanbieden.
  • Meer nadruk op preventie, voorlichting en digitale en fysieke plekken waar mensen naartoe kunnen met vragen, om samen te kunnen zijn, voor dagbesteding of aangepast werk en makkelijk hiertussen kunnen wisselen.
  • Meer samenwerking met huisartsen, voogdij-instellingen en andere gecertificeerde instellingen.
  • Bestaande budgetten beter verdelen.
  • Bij huishoudelijke hulp meer maatwerk toepassen en gemiddeld naar 2,5 uur per week hulp.
  • Meer geschikte woningen bouwen voor mensen met een zorgbehoefte.
  • En vanuit de gemeente werken met het werkplan: “zo persoonlijk mogelijk”.

Voor ons als CDA is het erg belangrijk dat een ieder in onze gemeente de kans krijgt zich te ontwikkelen, zinvolle bezigheden te hebben, betekenisvolle anderen om zich heen te hebben en zoveel als mogelijk eigen verantwoordelijkheid leert dragen, zodat men zich tevreden en gelukkig kan voelen. Wij vinden dat de gemeente ondersteunend moet zijn, wanneer het mensen niet zelf lukt om dit te bereiken. De vraag van mensen voorop stellen, proberen die zo dichtbij als mogelijk te helpen oplossen, waarbij kwaliteit van zorg en keuzevrijheid voorop staat. Nu moeten we kritisch kijken of het plan van het college hieraan voldoet.

In oktober mogen we als raad aangeven wat we van het plan vinden. Als volksvertegenwoordigers horen we graag ook van u wat u vindt van dit plan, zodat we dit kunnen meenemen. Voelt u zich daarom vrij om ons te benaderen en om uw mening hierover met ons te delen!

Zelma van Alstede (raadslid) & Hans te Lindert (wethouder).