Contact

Begroting 2021-2024

Ieder jaar ruim voor de zomer begint het college met het opstellen van de begroting voor het komende jaar en de 3 jaren daarna. We maken dan een inschatting van de inkomsten en uitgaven die we dan gaan doen. In de gemeente Aalten geven we bijna 65 miljoen euro per jaar uit. Daarbij zijn we zeer afhankelijk van het geld dat we krijgen van de rijksoverheid, want dat bepaalt voor 70% de inkomsten van de gemeente. De helft van onze middelen worden uitgegeven aan het Sociaal Domein en daar ontstaat op dit moment het probleem; de kosten van het Sociaal Domein lopen enorm op en de inkomsten van het rijk worden minder. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, in wat we nog wel doen en wat niet. In de volgende nieuwsbrief kunnen we daar meer over vertellen, maar makkelijk is dat niet…

Ted Kok, wethouder.