Contact

Nieuw inkoopmodel voor de Zorg

Het transformatieplan is één antwoord op het terugdringen van de kosten in de zorg. Een ándere manier van zorg inkopen door de Achterhoekse gemeenten is een tweede manier.

Sinds 2014 is het aantal zorgaanbieders in de Achterhoek, die middels ZorgInNatura zorg verlenen in de jeugdzorg, gestegen van 40 naar bijna 300. Landelijk is dit zelfs van 140 naar 6000 gestegen. Dit maakt de zorg duurder en maakt kwaliteits-controle moeilijk.

Het aantal zorgaanbieders moet teruggebracht worden, maar zonder dat de kwaliteit van zorg achteruit gaat, zonder dat mensen de keuzevrijheid ontnomen wordt en zonder dat mensen zonder de benodigde zorg komen te zitten.

Een moeilijke opgave. De Achterhoekse gemeenten dachten hierop het antwoord te hebben, maar kregen geen draagvlak bij de zorgaanbieders. Na een zomer met veel vragen en overleg tussen raad, college en zorgaanbieders is nu besloten om samen met zorgaanbieders een nieuwe manier van inkopen te bedenken en deze uiterlijk 1 januari 2022 te laten ingaan.

Zelma van Alstede, raadslid.