Contact

Renovatie Dijkstraat en Admiraal De Ruyterstraat

De toegang naar de kern Aalten, via de Dijkstraat of via de Admiraal De Ruyterstraat wordt grondig aangepakt en wordt een stuk veiliger. Na een inloop bijeenkomst voor alle bewoners werd er een bouwteam opgericht van bewoners en bedrijven. Zij hebben de ontwerpplannen beoordeeld en daar waar nodig en waar het kon zijn aanpassingen doorgevoerd.

Na 1 november aanstaande kennen we beide straten niet meer terug! Er wordt veel groen aangeplant en wat ook belangrijk is; de veiligheid wordt een stuk beter. Het CDA heeft er vroegtijdig voor gezorgd om de veiligheid van de rotonde bij Dijkstraat/Ludgerstraat nader laten te beoordelen door twee verkeerskundige bureaus. Beide bureaus adviseren om de rotonde te handhaven, maar wel te aan te passen naar de meest veilige uitvoering. Ook de snelheid op beide wegen wordt teruggebracht naar 30 km.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het bergen van regenwater. Al met al een uitdagend en duur project, maar door een zeer forse bijdrage van de provincie blijven de uitgaven voor de gemeente binnen de begroting.

Gerrit Assink, raadslid.