Contact

Jouw stem voor het sociaal domein!

In alle uitgegeven nieuwsbrieven heb ik een stukje geschreven betreffende het sociale domein. Niet zo vreemd, wanneer je bedenkt dat de gemeente Aalten ongeveer de helft van de totale begroting uitgeeft aan dit sociale domein. De gemeente Aalten is een sociale gemeente die graag wil dat iedereen zich “de moeite waard” voelt en gezien wordt. We investeren daarom veel in preventie, vroeg-signalering en transformatie. Ook willen we steeds meer naar een inclusie samenleving. Dit houdt in, dat iedereen, met of zonder handicap, zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kan leven en meedoen aan de Aaltense samenleving. Het helpt hierbij erg, wanneer men vanuit “Den Haag” deze zelfde prioriteit heeft en de gemeenten hierbij ondersteunt met geld.

Nu komen de landelijke verkiezingen eraan en wat zegt het landelijke CDA hier eigenlijk over? In het landelijke verkiezingsprogramma staat onder andere het volgende:

“We hebben de grote verantwoordelijkheid om goed voor onszelf en de mensen om ons heen te zorgen. En we hebben een tweede verantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen aan iets dat groter is dan ons eigen zelf: de samenleving waar we onderdeel van zijn. Alleen samen krijgen we de verantwoordelijke samenleving die we voor ogen hebben. Daar zijn ieders talenten voor nodig, welke dat ook zijn. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid bieden perspectief en vertrouwen. Dat noemen we de coöperatieve samenleving, waar we samen sterker staan dan alleen. Wij geven alle ruimte aan de samenleving door onnodige regels te schrappen en zeggenschap terug te geven.”

Dit zijn woorden die onderstrepen wat wij als lokale CDA belangrijk vinden voor iedereen die in onze mooie gemeente woont, werkt en verblijft. Op 17 maart zijn de verkiezingen en wanneer jij bovenstaande woorden ook belangrijk vindt, stem dan op de landelijke CDA. Jouw stem draagt eraan bij dat de beschreven plannen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd!

Zelma van Alstede, raadslid.