Contact

CDA zet vol in op nieuwbouw

Enkele maanden geleden bracht het CDA een motie in om op het voormalige LTS-terrein aan de Ludgerstraat in Aalten te gaan starten met woningbouw. In deze motie werd het college opgedragen met de Woonplaats in gesprek te gaan en de mogelijkheden van een snelle start van de bouw te bewerkstelligen. Tot onze grote vreugde kondigde de Woonplaats aan dit najaar te starten met de bouw van circa 20 woningen. Het totale plan behelst circa 50 nieuwe woningen. Het CDA ziet graag dat in 2022 of uiterlijk 2023 ook de resterende 30 woningen gebouwd zullen gaan worden.

Dit was een belangrijk onderwerp van de ingediende motie van het CDA in de raadsvergadering van 1 juni 2021. Ook was een belangrijk onderwerp dat er gebouwd gaat worden naar behoefte zijnde woningen voor starters en senioren en wellicht de bouw van een Aaltens Höfken, oftewel een knarrenhof.

In de Aaltense gemeenteraad is in de woonvisie vastgesteld dat woningbouw met een maximale bouwsom van 200.000 euro meer kans maakt op realisatie. Vanuit het CDA hebben wij afgelopen tijd veel bouwers, makelaars en ontwikkelaars bezocht en gesproken en hoorden vaak dat een maximale bouwsom voor een gezinswoning van 200.000 euro niet haalbaar is. Dit komt doordat de afgelopen tijd een hele forse stijging is geweest van grondstoffen en loonkosten. Ook worden woningen niet meer voorzien van een gasaansluiting en dit werkt ook kostprijsverhogend. Op initiatief van het CDA wordt deze maximale bouwsom nu verhoogd naar 230.000 euro. Door deze verruiming denkt het CDA dat meer bouwplannen kansrijk zijn en zodoende sneller gebouwd kan gaan worden. Gezien de druk op de woningmarkt zal dit hopelijk snel enige verlichting geven.

Het is natuurlijk niet zo dat bouwers niet goedkoper mogen bouwen dan deze 230.000 euro. Deze maximale bouwsom is er voor een specifieke markt. Goedkoper bouwen met innovatieve ideeën blijft natuurlijk de voorkeur hebben. De bouwers krijgen door deze aanpassing iets meer mogelijkheden om plannen vlot te trekken. Ook voor de doorstroming van bestaande woningen is nieuwbouw een pré.

Tot slot werd het college ook gevraagd op zoek te gaan naar locaties in onze gemeente waar op de middellange termijn gebouwd kan gaan worden. Deze middellange termijn van 4-6 jaar is belangrijk om de continuïteit erin te houden. Dit geldt zowel voor de drie hoofdkernen als de kleine kernen.

Met een ruime meerderheid werd de CDA motie aangenomen. Gerrit Assink: ”Door deze motie zijn de mogelijkheden voor nieuwbouwwoningen verruimd en is het college opgedragen de ingeslagen weg voortvarend door te zetten. Bouwers, ontwikkelaars, gemeente Aalten en de Woonplaats zijn nu aan zet. De woningzoekenden uit de gemeente Aalten moeten we niet in de kou laten staan. Er is een groot tekort. We rekenen op U.”