Contact

CDA vraagt om lachgasverbod

Enkele maanden geleden heeft het CDA bij monde van Raimond Smit tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college omtrent lachgas en een mogelijk verbod op deze stof. Het CDA constateerde dat het gebruik van lachgas enorm toenam en steeds populairder werd onder de jongeren. Raimond, naast gemeenteraadslid in het dagelijks leven ook wijkagent, trekt daarom aan de bel bij het college: ”Lachgasgebruik neemt fors toe onder jongeren. Er zijn voorbeelden van blijvende schade aan het zenuwstelsel. Daarnaast zie ik regelmatig dat jongeren het gebruiken in hun geparkeerde auto en vervolgens wegrijden. Door het inhaleren van lachgas ben je onder invloed van een stof die de rijvaardigheid beïnvloed. Hierdoor ben je een gevaar op de weg. Ik vind dat we jongeren moeten beschermen tegen deze troep.”

Lachgas heeft, grotendeels door de naam, een ‘vrolijk’ imago. Echter lachgas is zo onschuldig niet. De handel in lachgas is lucratief en afval van het gebruik van lachgas belandt op straat. Maar wat veruit het belangrijkste is dat het gebruik van lachgas op zowel korte- als lange termijn de nodige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Op korte termijn kan een gebruiker door het inhaleren een zuurstoftekort krijgen. Hierdoor kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid ontstaan. Bij structureel gebruik kunnen op lange termijn gevoelloosheid en tintelingen in het lichaam ontstaan. Ongeveer 5% van de gebruikers krijgt hier last van. Deze klachten kunnen leiden tot zenuwschade in het ruggenmerg. Hier zijn al de nodige voorbeelden van.

De ministers van justitie en volksgezondheid, welzijn en sport hebben aangegeven toe te werken naar een landelijk verbod op het gebruik van lachgas. Echter onlangs hebben ze aangegeven dat dit nog wel minimaal een jaar kan gaan duren voordat het geregeld is met alle gevolgen van dien. Dit duurt ons als lokale CDA veel te lang. Als gemeente hebben wij een belangrijke rol en taak in de bescherming van de gezondheid van onze inwoners. Wachten op landelijke richtlijnen is onverantwoord. Naast de landelijke richtlijnen hebben gemeenten de mogelijkheid tot het opnemen van een verbod van lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het college heeft gelukkig het signaal adequaat opgepakt en is er voortvarend mee aan de slag gegaan tot grote opluchting van het CDA. Raimond: ”Het college heeft de boodschap begrepen naar aanleiding van mijn vragen. Er ligt nu een voorstel van het college om het bezit en gebruik van lachgas in onze gemeente strafbaar te stellen. Dit gaat nu geregeld worden in de APV. Op deze manier kan het gebruik van lachgas in onze gemeente worden aangepakt. Hiermee hoeven we niet te wachten op de landelijke wetgeving. Ik ben hier erg blij mee.” 

In de gemeenteraadsvergadering van juli 2021 zal de aanpassing in de APV behandeld gaan worden en het CDA rekent op brede steun voor deze noodzakelijke aanpassing.