Contact

Behoud van ons erfgoed

Sinds 2016 hebben de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost-Gelre een gezamenlijk beleid opgezet ten aanzien van het erfgoedbeleid. Kern daarbij is het voorkomen van verval, als bijvoorbeeld een historisch pand, kerkgebouw, agrarisch of industrieel complex leeg komt te staan. Een paar mooie voorbeelden van herbestemming van dit soort leegkomende gebouwen in Bredevoort zijn de voormalige knopenfabriek, De koppelkerk en het verzorgingshuis St. Bernardus. In Aalten natuurlijk het voorbeeld van de textielfabriek aan de Heerenstraat en in Dinxperlo twee gebouwen van de voormalige tapijtfabriek. Daarnaast zijn er concrete plannen voor herbestemming van nog eens twee kerken en de kapitale boerderij De Welsker in de Heurne. Allemaal gebouwen die een nieuwe bestemming verdienden. Andere mooie initiatieven die helpen om ons erfgoed te behouden zijn de Boerderijen stichting, het aanbrengen van info panelen en de alom bekende monumenten dagen. Recent is de nieuwe nota Erfgoed 2021-2024 vastgesteld. Het CDA heeft de opstellers van de erfgoednota gecomplimenteerd met de bijzonder goede nota. Wij hebben de hoop uitgesproken dat er alles aan gedaan gaat worden om onze toeristen hier ook van te laten genieten.

Gerrit Assink, raadslid.