Contact

Centrumvisie Dinxperlo

In ons CDA verkiezingsprogramma 2018 hebben wij aangegeven dat we ons sterk inzetten om de supermarkt in de kern Dinxperlo te realiseren. Hierbij vinden we het van groot belang dat we samen met de middenstand, ondernemers en burgers een plan maken om de eenheid en uitstraling van dit centrum te versterken. Eind 2018 heeft de gemeenteraad besloten om tot een brede integra-le visie voor het centrum van Dinxperlo te komen. Hier-voor is het bureau Stadskracht en BRO ingeschakeld. Zij hebben met behulp van een intensief participatietraject een goede inventarisatie gedaan van kansen en mogelijk-heden. Bewoners, ondernemers, belangenverenigingen, eigenaren e.a. konden hun zegje doen om zo bij te dragen aan de toekomstvisie op een aantrekkelijk en levendige dorpskern. Wij vinden als CDA dat dit door het bureau o.l.v. Stefan van Aerle voortreffelijk en systematisch is opgepakt en dat de partijen zeer goed zijn meegenomen. Het resultaat is een goed doordacht en concreet rapport.

In het rapport worden scherpe analyses gemaakt en worden 10 ambities uitgesproken. Deze gaan bijvoorbeeld over de entree van Dinxperlo, de bereikbaarheid en het parkeren, de functie en inrichting van het dorpsplein, de locatie van de supermarkt en over versterking van het toerisme. In juli hebben Stefan van Aerle en de gemeente de visie helder toegelicht aan de gemeenschap. Hier is nog een keer duidelijk gesteld dat dit alleen kan slagen als iedereen de schouders eronder zet.

In oktober neemt de raad een besluit over deze centrumvisie, dan kan met de nadere invulling en uitvoering worden begonnen. In een volgende nieuwsbrief neem ik u weer graag mee in de ontwikkelingen, aan de hand van concretere uitvoeringsonderdelen.

Freek Diersen, raadslid.