Contact

Sociaal Domein onder druk

Het is vaak in het nieuws: gemeenten kampen met tekorten op het Sociaal Domein. In de gemeente Aalten is dat helaas niet anders. De kosten van jeugdzorg en WMO zijn veel hoger dan de middelen die wij ervoor krijgen. Onze gemeente kreeg bijvoorbeeld in 2019 een kleine 13 miljoen van het Rijk, maar gaf een kleine 16 miljoen uit aan dit Sociaal Domein. Dat is niet houdbaar. Vanuit het Rijk komt nog steeds onvoldoende geld, dus moeten we anders naar zorg kijken om het betaalbaar te houden. Maar wat betekent dat? Wat mag je aan mensen en hun omgeving vragen en wanneer is professionele hulp noodzakelijk? Voor ons staat één ding voorop: er moet goede en passende zorg zijn voor mensen die dat nodig hebben.

Op 30 juni presenteert het college hierover een plan aan de Raad, waar wij erg benieuwd naar zijn. In de volgende nieuwsbrief leest u meer. Heeft u zelf ideeën of vragen over het Sociaal Domein, dan nodig ik u van harte uit om die met ons te delen. Mail ons op raadslid.zvanalstede@aalten.nl.

Zelma van Alstede, raadslid.