Ambities komen samen in plan voor Slingeplas–’t Broock – Ted Kok

Door verplaatsing van de sportvelden van SV Bredevoort richting de Slingeplas ontstaat op de huidige locatie van het sportpark ruimte voor woningbouw. Ook komen er meer mogelijkheden voor recreatie bij de Slingeplas.

Het plan gaat uit van in totaal 82 nieuwe woningen, deels voor starters en senioren. Bij de Slingeplas gaat het onder meer om extra camperparkeerplaatsen en nieuwe padel- en tennisbanen. Verder is er in het plan veel aandacht voor natuur en landschap en worden oude elementen zoals de gracht in ere hersteld.

Een prachtige ambitie voor de leefbaarheid van Bredevoort en toekomstperspectief voor de Slingeplas. Mooi dat zoveel mensen in Bredevoort mee hebben gedacht. Wij willen graag samen met de diverse initiatiefnemers  aan de slag met de volgende stap. Er is een onderzoek naar de haalbaarheid geweest en deze resultaten worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Ik ga ervan uit dat deze positief is, want de handen jeuken om hier aan te beginnen! 

Ted Kok