De basis! – Hans te Lindert

Het CDA knokt voor gezinnen. Familie en gezin zijn voor veel mensen de plaats waar je je thuis, gezien en geliefd weet. Het is de plek waar mensen onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en kinderen zich veilig voelen. Het CDA is de moderne gezinspartij. Wij komen op voor alle gezinnen: eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en regenbooggezinnen.

Wij willen een minister voor het Gezin om gezinnen te ondersteunen. Speciale aandacht is nodig voor kinderen die in armoede opgroeien. Het vergroten van de bestaanszekerheid voor gezinnen staat voor ons op 1. Sterke gezinnen zijn de basis van een sterke samenleving.

Bovenstaande is een gekopieerde tekst uit het verkiezingsprogramma van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. En over die ‘basis van een sterke samenleving’ gaat mijn bijdrage aan de nieuwsbrief deze keer.

Willen we namelijk een sterke samenleving, dan is de basis belangrijk. Als ik kijk naar mijn portefeuille jeugd(zorg), dan spreken we hierbij over de ‘pedagogische basis’. Dat is het samenspel van alle betrokkenen rondom onze jeugd die maakt dat onze gemeente een plek is om veilig, prettig en kansrijk op te groeien. Het is daarbij belangrijk om te zorgen voor samenhang tussen alle contacten, sociale relaties en leefomgevingen die bijdragen aan het opgroeien van kinderen. Én het aanjagen en initiëren van níeuwe initiatieven. Niet in de laatste plaats hoort daar óók het thuisfront bij en zeker ook daarin hebben wij als gemeente en ik als wethouder een rol. Door o.a. te zorgen voor een netwerk wanneer dat niet vanzelfsprekend is. Trots ben ik op de resultaten die we hier in boeken. Een belangrijke motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan!

Als we vanuit de pedagogische basis kijken naar de jeugdzorg, dan zien we een positieve ontwikkeling. We zien de totale aantallen kinderen en jeugdigen die enige vorm van jeugdzorg nodig hebben dalen. Tegelijkertijd zien we ook de complexiteit toenemen. Dit is een maatschappelijke en ook landelijke tendens. “Verschoont ons dat van de taak hier wat aan te doen?” Zeker niet! Maar we zullen wél moeten beseffen dat, zeker in de jeugdzorg, de wereld niet ‘maakbaar’ is. Met een sterke pedagogische basis, met oog voor preventie / toegang / normaliseren, zullen we ook op deze maatschappelijke trend op Aaltense schaal invloed kunnen hebben. Mits we doorgaan met kansrijke initiatieven zoals ons jongerenwerk, de Gelijke Kansen Alliantie en de samenwerking met de preventiemedewerker, het onderwijs en andere partijen. Over (o.a.) deze zaken schrijf ik graag een volgende keer eens.

Ik wil afsluiten met de woorden waarmee ik ook mijn bijdrage voor de begrotingsraadsvergadering afsloot:

“We staan voor uitdagingen. Mondiaal, landelijk en regionaal. Maar de verantwoordelijkheid (als lokale politici) hebben we vooral lokaal, hier binnen onze gemeente. Deze uitdagingen vormen de basis voor ons bestaan. Een stevige basis maakt dat we de uitdagingen die het leven ons biedt aankunnen. In mijn optiek is er maar één manier om die basis te vormen en dat is in samenspel met elkaar. Onderling als politiek en schouder aan schouder met onze inwoners.”

Hans te Lindert