Contact

ALV

Op 15 juni hadden we een primeur. De eerste digitale Algemene Ledenvergadering van het CDA Aalten-Dinxperlo. Ruim twintig leden maakten van de gelegenheid gebruik om aan te sluiten. Op de agenda stonden het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. Deze werden na een korte toelichting goedgekeurd. Daarna was er tijd voor vragen aan fractieleden en de wethouders. Zo kwamen onder andere het fietspad langs de N18, de stikstofproblema-tiek en het belang van goede jeugdzorg aan bod. 

Op 9 november is de volgende ALV. Die organiseren we hopelijk weer op de vertrouwde manier: op locatie en met een informatief voorprogramma. Op de agenda staat dan onder meer de kandidatenlijst voor de landelijke verkiezingen. Fijn om u dan weer persoonlijk te ontmoeten!