Contact

Uuthuuskes

Betaalbare huurwoningen voor jongeren in de kleine kernen en buurtschappen realiseren (Lintelo, Barlo, IJzerlo, Haart en De Heurne). Met die oproep van mij in november 2019 zijn we aan de slag gegaan, nadat de gemeenteraad daar goedkeuring aan had gegeven. Corporatie De Woonplaats wilde daar geen werk van maken dus zijn we zelf aan de slag gegaan om dit te realiseren. Er is een Achterhoekse Woon Coöperatie opgericht en de gesprekken met de buurtschappen en jongeren zijn opgestart om plekken en goede woningen uit te zoeken. Er wordt gestreefd naar een huur van rond de 500 euro, voor een woning die maximaal 60m2 groot is maar vooral ook energiezuinig. In het voorjaar van 2021 moeten ze er staan, zodat onze jonge mensen hun wooncarrière kunnen starten in hun eigen kern of buurtschap. Dit beantwoordt ook aan één van de belangrijke punten in het verkiezingsprogramma van het CDA. We blijven ons inzetten voor deze groep, want het is hard nodig!

Ted Kok, wethouder.