Grensoverschrijdende samenwerking hulpdiensten

In de vorige Nieuwsbrief heeft het CDA zijn ongerustheid uit gesproken over de bezuinigingen binnen de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Het uithollen van de hulpdiensten is niet in het belang van onze burgers. Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden. Als CDA hebben we ons actief ingezet voor de voortzetting van het convenant tussen onze gemeente en de Stadt Bocholt, op het gebied van ondersteuning bij brand en calamiteiten. Dit convenant bestaat al 15 jaar en werkt, grensoverschrijdend, voortreffelijk. Onze Internationale Advies Commissie (I.A.C.) heeft hierover een scherpe zienswijze ingediend om deze goed  opgebouwde samenwerking niet af te breken in de huidige tijd. We zijn erg blij dat deze zienswijze is overgenomen door het bestuur van de VNOG. Dat betekent dat de samenwerking verder wordt geïntensiveerd en doorontwikkeld, tot een fysiek sterke grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van brand, calamiteiten en veiligheid (Cross Fire). Dit alles komt direct ten goede aan onze burgers in ons mooie (euregionale) grensgebied.

Freek Diersen, raadslid, Euregioraadslid, voorzitter I.A.C.