Contact

In gesprek…

Als CDA zijn we constant op zoek naar nieuwe mensen. Mensen die ons kunnen inspireren het juiste te doen voor onze mooie gemeente. Wij willen weten wat er in Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en buurtschappen leeft. Dat kunnen we alleen maar doen door het gesprek met de verschillende inwoners aan te gaan. En dat hebben we gedaan!

Diversiteit onder de deelnemers

Op donderdag 14 en maandag 18 januari hebben we mooie gesprekken gevoerd. Met allemaal mensen die niet politiek actief zijn, maar wel zeer maatschappelijk betrokken. Dus echt mensen met verantwoordelijkheidsgevoel, lef, passie en ideeën. Eenieder met verschillende achtergronden. Zonder dat een aantal het in de gaten hadden, waren het eigenlijk allemaal echte CDA’ers…

Vanuit huis meepraten

Helaas konden we tijdens deze avonden niet bij elkaar zitten. Maar Teams was een goed alternatief. Mensen konden zo vanuit hun eigen woonkamer meepraten. Oppas hoefde niet geregeld te worden. Hoe eenvoudig wil je het hebben. We hebben meer dan 20 mensen zover weten te krijgen die met een aantal actieve CDA’ers van gedachten willen wisselen. De avonden zijn opgesplitst in een Thematafel Dinxperlo en De Heurne en een Thematafel Aalten, Bredevoort en buurtschappen. Beide avonden waren zeer geslaagd.

Gesprek met actief betrokken CDA’ers

Onze fractieleider Raimond Smit en de twee wethouders Hans te Lindert en Ted Kok zijn op een open manier het gesprek aangegaan. Eerst hebben ze zelf verteld hoe ze betrokken zijn geraakt bij de politiek. Daaruit blijkt dat de stem van de burger er in de gemeentepolitiek er echt toe doet. Bij de thematafel Dinxperlo en De Heurne hadden we ook Hans Martijn Ostendorp uitgenodigd. Hij kon mooi vertellen hoe zijn betrokkenheid rondom schoolgebouwen uiteindelijk resulteert in een lijsttrekkerschap, raadslidmaatschap, wethouderschap, burgemeesterschap en directeur van De Graafschap. Daarna was vooral het woord aan de deelnemers die (nog) niet politiek actief zijn. De betrokkenheid bij onze samenleving was enorm onder deze groep.

Verschillende onderwerpen passeerden de revue

Centrumvisie Dinxperlo, huisvesting jongeren, bekostiging WMO, ondernemen in het buitengebied en hoe zorg je ervoor dat nieuwe inwoners van Aalten zicht welkom en betrokken voelen bij onze gemeente. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de onderwerpen die we besproken hebben. Bij iedereen was wel duidelijk dat je deze onderwerpen niet alleen aan de politiek of het gemeentebestuur kunt overlaten. Dat moet je samen met elkaar doen. Daar heb je een gemeente voor nodig die goed kan luisteren en burgers die de handen uit de mouwen willen steken. Dat is het CDA. De deelnemers waren het met elkaar eens dat de gemeente Aalten over het algemeen goed naar haar burger luistert. En wij zijn het erover eens dat er onder onze inwoners voldoende potentieel is, om iets moois van onze gemeente te maken. Dat bleek maar weer tijdens deze avonden.

Resultaat

Wij kijken met tevredenheid terug op deze twee avonden. De kunst en de uitdaging blijft om deze mensen betrokken te houden bij het CDA of in ieder geval bij onze gemeente. Deze avonden hebben ons als CDA een aantal goede dingen opgeleverd:

  • Goede ideeën
  • Mooie gesprekken
  • Nieuwe leden

Er komen meer van deze bijeenkomsten

Wil jij, of ken jij mensen die ook graag mee willen praten, laat het ons weten! Dit kan via rikvanlochem@hotmail.com of (06)10 66 53 39.