Contact

Energietransitie

Bijna iedereen is er wel van doordrongen dat we op korte termijn van de fossiele brandstoffen af moeten, om zo een onomkeerbare opwarming van de aarde te voorkomen. De landelijke ambitie om energie-neutraal te zijn is gesteld in 2050. De Achterhoekse ambitie die door alle Achterhoekse gemeentes is ondertekend is gesteld in 2030. Dit is al over minder dan 10 jaar. Hier zijn diverse plannen voor gemaakt. 

Eén van de conceptplannen is het “Uitnodigingskader zon en wind – gemeente Aalten”. De gemeente onderzoekt met belanghebbenden de kansen en mogelijkheden voor inpassing van duurzame energie-installaties. Het doel is om de energietransitie te versnellen. Hierbij wordt rekening gehou-den met combinatie van zon en wind (om pieken uit te vlakken), Natura 2000 gebieden, afstand tot woningen, beschermde dorps- en stadgezichten e.d..

Voor windmolens komt het gebied rondom het Goor hierbij volgens het uitnodigingskader als beste uit de bus. Er zou ruimte kunnen ontstaan voor initiatiefnemers om hier molens te plaatsen met een as-hoogte tot 80 m (de huidige zijn 100 m). Tevens is dit een zoekgebied voor molens tot 180 m as-hoogte. De gemeenteraad besluit uiteindelijk of een initiatief gerealiseerd mag worden. De maatschappelijke discussie loopt momenteel.

André te Brake, raadslid.