Raimond Smit

Raimond staat voor een veilige gemeente waarin iedereen mee kan doen en waar de gemeente oog heeft voor de kwetsbaren in onze samenleving. De menselijke maat is voor Raimond erg belangrijk. Ook strijdt Raimond, voor de veiligheid van onze jeugdige inwoners, tegen de gevaren van drugs. Voorlichting is hierin essentieel, maar ook het hard aanpakken van dealers hoort daar bij!  

Daarnaast staat Raimond voor een bruisend verenigingsleven, waarbij verenigingen blijvend ondersteund moeten worden. De sociaal maatschappelijke functie van verenigingen is ontzettend belangrijk. Ten slotte heeft het snel bouwen van nieuwe woningen voor Raimond de hoogste prioriteit!