Jelle Polman

Jelle wil graag zijn steentje bijdragen aan de gemeentelijke politiek door middel van een gewoon doen mentaliteit! Hij wil er graag voor zorgen dat de belangen van jongeren in onze gemeente worden vertegenwoordigd. Voor iedereen moet er plek zijn in onze gemeente, daarom wil Jelle zich hard maken voor een snelle uitvoering van gerichte nieuwbouw, met als eerste focus de starters in onze gemeente. Daarnaast vindt Jelle een bloeiend verenigingsleven erg belangrijk. Verenigingen verdienen goede en passende ondersteuning! Ten slotte wil Jelle zich inzetten voor levendige centra, waar plek is om te ondernemen en te ontspannen en waar leegstand tot een minimum wordt beperkt!