Gerrit Assink

Gerrit wil zich de komende nieuwe raadsperiode blijven inspannen voor het bouwen van de juiste woningen. De eerste stap wordt al gemaakt aan de Ludgerstraat, maar er is meer nodig! Na zijn agrarische opleiding heeft Gerrit in meer dan 45 jaar bijna alle boerenerven in de Achterhoek bezocht. Hij weet wat er speelt en wat er nodig is als agrariër. Onze ondernemers in het buitengebied moeten onder goede voorwaarden kunnen werken, verdienen en leven!