Elroy Belterman

In drie woorden draait het voor Elroy om meedenken, meedoen en meebeslissen. Elroy wil graag een actieve bijdrage leveren binnen onze gemeente en de lokale politiek dichtbij de inwoners brengen. Daarbij draait het er voor Elroy om dat we het samen doen en zo samen werken aan een mooie toekomst voor onze gemeente. Aandacht voor duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Door als inwoners en gemeente samen op te trekken, is het mogelijk om duurzame stappen te zetten en te zorgen voor draagvlak. Laten we dit samen gewoon doen!