Corine Lankhof

De gemeentepolitiek is heel tastbaar. Het gaat écht over je eigen leefomgeving. Het gaat over zaken die ons allemaal aan gaan en waar we ook allemaal wat van vinden.  

De beste stuurlui staan aan wal, maar Corine stapt liever aan boord om mee te denken en te doen. Dat ‘doen’ is ook precies wat Corine aanspreekt binnen het lokale CDA. Gaan en staan voor een gemeente waar we er allemaal toe doen, en waar we ook allemaal mee doen. Waar we het samen doen. Alle inwoners samen maken immers een gemeente.  

Corine wil graag haar handen uit de mouwen steken voor een mooi(er)e gemeente Aalten. 

Ideeën en geluiden uit de samenleving vertalen naar plannen die onze gemeente beter maken. Een gemeente waar het fijn is om te wonen, inspirerend om te werken en interessant en ontspannend is om te recreëren. Een gemeente waar we gewoon doen!