Zonneveld aan de Wikkerinkweg

Er is geen weg in Aalten die de laatste drie weken zo vaak genoemd is als de Wikkerinkweg.
De eigenaar van een perceel aan de Wikkerinkweg wil daar 1,3 Ha zonnepanelen aanbrengen op zijn grond. Hij heeft nu al de gemeenteraad gevraagd hoe zij denken te beslissen als de aanvraag daadwerkelijk wordt ingediend, een principeverzoek dus.
De Raad heeft zich ter plaatse maar ook in twee bijeenkomsten goed voorbereid. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden een kader opgesteld waarbinnen de aanleg van grote en kleine zonnevelden moet passen.
Medio vorig jaar is op initiatief van het CDA een groot onderzoek gehouden naar de mogelijkheden van zon op dak. Kunnen we in Aalten, naast de windmolens in het Goor, voldoende energie opwekken met zon op daken? De uitkomst was dat dit moet gaan lukken, bij gelijkblijvende ambities.
Afgelopen dinsdag hebben we als raad gesproken over het principeverzoek. Een (flink) aantal partijen vindt aanleg een goed idee, omdat het zo in het kader is geschreven.
CDA Aalten-Dinxperlo heeft in het vorige en ook het laatste verkiezingsprogramma altijd geschreven: in principe horen zonnepanelen op het dak. De beoogde locatie is in onze ogen niet geschikt, wij willen dat nu al uitspreken. In onze ogen wordt het landschappelijke beeld daar te veel aangetast.
Het plan is om het perceel flink af te vlakken en zo een stukje esgrond ‘met de grond gelijk’ te maken. Daarnaast werd duidelijk dat het draagvlak in de buurt zo goed als ontbreekt. Voor ons een belangrijke factor.
Het CDA vindt het aanleggen van een zonneveld op deze locatie geen goed idee en met steun van één partij werd het verzoek met een krappe meerderheid afgewezen.


Gerrit Assink