Woningbouw gemeente Aalten

Eind januari hebben we van wethouder Ted Kok en de ambtelijke staf, als raadsleden RO in vertrouwelijkheid kennis kunnen nemen van de woningbouwplannen zoals die nu in de visie van de gemeente de komende 6/8 jaar in ontwikkeling kunnen komen.

Welgeteld 850 woningen staan er op stapel, van kleine projecten met een paar woningen tot zelfs grote projecten met meer dan 100 woningen.

Sommige plannen zijn hard en zeker, sommige zijn nog zacht en afhankelijk van grondpositie, transformatie van bestaande gebouwen, initiatieven van De Woonplaats en de economische haalbaarheid. Het moet wel betaalbaar zijn!

Maar het streven is zeker elk jaar 100 nieuwe woningen in onze gemeente te bouwen.

Ook een heel mooi initiatief komt vanuit de bouwcommissie IJzerlo. Deze mensen hebben een plan ter bespreking ingediend bij de gemeente om in IJzerlo kern een flink aantal woningen, van diverse types, te bouwen. Mooi dat een gemeenschap zelf met plannen komt, plannen die het verdienen om gehonoreerd te worden.

We hebben in de Achterhoek een Regionale Woonagenda die loopt van 2015 tot 2025. Echter deze sluit niet meer aan op tegenwoordige tijd en nieuwste inzichten. In februari gaan we als raad de nieuwe regionale woonagenda vast stellen, volledig herschreven op het huidige woningtekort in onze regio. Ook zaken als verduurzaming en de nieuwste inzichten over leefbaarheid en bereikbaarheid zijn herschreven.

Kortom er is veel positieve drive om te werken aan het tekort aan woningen in onze gemeente. Die woningen gaan er komen ook, maar eerst gaat zeer binnenkort (eindelijk) de eerste schop in de grond op het voormalige terrein van de Technische school te Aalten.

Gerrit Assink