Wonen in het buitengebied – Ted Kok

Ruim twee jaar geleden hebben we de woningbouwstrategie vastgesteld. Er is toen afgesproken dat we meer dan 1000 woningen willen gaan bouwen in het buitengebied van de gemeente Aalten. Die zijn keurig verdeeld over de kernen, buurtschappen en het buitengebied. Voor het buitengebied hebben we daar 100 woningen voor gereserveerd. Deze woningen worden gerealiseerd op basis van het VAB-beleid (Voormalig Agrarische Bebouwing) of door woningsplitsing. Op initiatief van de CDA-fractie is daar namelijk nieuw beleid op gekomen en uiteindelijk vastgesteld. Ook het woningsplitsen is daar onder aangepaste voorwaarde mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er 10 Tiny Houses tijdelijk mogelijk.

In april wordt het veegplan buitengebied vastgesteld, een plan waar op 37 locaties de bestemming in het buitengebied wordt aangepast. Na vaststelling kunnen er bijna 40 woningen gerealiseerd worden!

De aanpassing van het beleid blijkt succesvol te zijn, overtollig agrarische bebouwing wordt gesloopt en verwijderd, woning worden daarvoor gebouwd die vaak aansluitend aan de kern of buurtschap gerealiseerd worden. Grote woningen worden gesplitst waardoor er extra kansen zijn voor de eigen woningzoekende binnen de familie of andere mensen. En de helft van de Tiny Houses zijn of worden ook gerealiseerd waardoor (voornamelijk) jongeren hun eigen woon carrière kunnen beginnen.