Contact

Vrijetijdseconomie

De vrijetijdssector is een belangrijke groeisector en levert een bijdrage laan de economie, leefbaarheid, aantrekkelijkheid van de Achterhoek. In de raadsvergadering van afgelopen maart hebben we de beleidsnota Vrijetijdseconomie vastgesteld. In deze nota wordt het beleid voor de komende 10 jaar uitgestippeld m.b.t. de vrijetijdsbesteding voor eigen inwoners en toeristen, dus van fiets-, wandel- en ruiterpaden, erfgoedroutes tot overnachtingen op campings of B&B. De beleidsnota is geschreven vanuit de gezamenlijke Achterhoek, om zo dit gebied in z´n geheel aantrekkelijk te maken en de vrijetijds-economie te stimuleren.

Om u een beeld te geven hoe belangrijk deze sector is voor werkgelegenheid en economie, hierbij een paar cijfers:

  • Totaal waren er in 2019 12.240 banen in de vrijetijdseconomie (Achterhoek)
  • De totale bestedingen in de Achterhoek bedroegen 308 miljoen.
  • De financiële bestedingen zijn in de gemeente Aalten 9,0 miljoen in 2017 en 10.8 miljoen in 2019, een stijging van ruim 20 % in 2 jaar. Procentueel heeft Aalten wel de laagste bestedingen in de Achterhoek namelijk 3,5%.
  • Oost-Gelre heeft een aandeel van 14,8 % in de bestedingen heeft. Belangrijke oorzaak voor dit verschil is dat Oost-Gelre een grote camping als Marveld heeft en er jaarlijks de Zwarte Cross is. 

Tijdens de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering waren wij samen met andere partijen van mening dat er toch wel meer vanuit gemeente Aalten aan plaatselijk beleid gevoerd mag worden, om op deze manier ook de Aaltense wensen meer in het beleid te krijgen en te versterken. Wij als CDA hebben middels een motie “Grensbeleving en ontwikkeling Aa-strang tot een speerpunt maken” het college opgedragen om op korte termijn met een plan te komen om de grensbeleving midden door Dinxperlo en Suderwick in combinatie met de A-strang te gaan versterken. Waardoor het voor recreanten en toeristen een extra aantrekkelijk gebied wordt. Een beetje vergelijkbaar met Baarle-Nassau dicht bij de Belgische grens dat ook zeer veel toeristen trekt. Daarnaast hebben we als CDA de motie “Ruimte voor initiatieven” ingediend, waarbij er ruimere ontwikkelingsmogelijkheden komen voor bestaande kleinere recreatiebedrijven maar ook bij burgerwoningen. 

Beide moties zijn mede ingediend met andere partijen en door bijna de gehele raad aangenomen. Dit zijn de momenten in de plaatselijke politiek dat je toch de accenten in beleid kunt beïnvloeden door aanpassingen in de voorgestelde plannen en hierdoor uiteindelijk de leefbaarheid en de plaatselijke economie meer kunt versterken.

André te Brake, raadslid.