Contact

Voortgang HaFa-onderwijs

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidierelatie met BoogieWoogie voor het onderwijs voor harmonie- en fanfaremuziek (HaFa-onderwijs) te beëindigen. Aanleiding voor de breuk met de Winterswijkse muziekschool was dat er steeds meer gemeenschapsgeld nodig bleek om een dekkend en kwalitatief lesaanbod op de been te houden. Op termijn was dat geen houdbare situatie, temeer omdat dat de gemeentelijke begroting onder druk  staat vanwege hoge uitgaven aan de zorg (en minder bijdrage vanuit het Rijk). Uiteindelijk is besloten om, samen met de muziekverenigingen uit Aalten, Bredevoort en de buurt-schappen, te gaan zoeken naar een andere manier voor invulling van het HaFa-onderwijs. Het voelt goed om hier te kunnen melden dat we samen met ‘onze’ verenigingen hele mooie stappen hebben gezet. Op dit moment is e.e.a. in een afrondend stadium. Doel is om met ingang van cursusjaar 2020/2021 het HaFa-onderwijs compleet anders te hebben ingericht, op een manier die én de kwaliteit waarborgt én ruimte geeft aan de verenigingen om eigen keuzes te maken. En dat binnen de huidige kaders van de gemeentebegroting. Mooie ontwikkelingen ‘waar muziek in zit’!