Volkstuintjes

In de raad van 31 oktober jl. hebben we gesproken over het nieuwe volkstuintjes beleid in onze gemeente. De wens was er al een aantal jaren dat er wat meer duidelijkheid, dus beleid, komt hoe de gemeente omgaat met volkstuintjes in onze gemeente.

In Aalten zijn er naast de particuliere tuintjes circa 75 gemeentelijke volkstuintjes. Bij het nieuwe beleid hoort ook een nieuwe huurovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten beschreven van huurder en verhuurder.

Goed dat alles nu juist geregeld is en hopelijk komt dit het totale aanzien van de diverse complexen ten goede. In Dinxperlo zijn er geen gemeentelijke volkstuintjes, als er voldoende vraag komt is het college bereid om te kijken naar realisatie daarvan. Mensen die in Aalten of Bredevoort belangstelling hebben kunnen zich melden bij de gemeente en worden op een lijst(je) van belangstellenden geplaatst.

Gerrit Assink