Van de fractievoorzitter…

Het is alweer een tijdje geleden dat u via de nieuwsbrief op de hoogte bent gehouden van het wel en wee van de fractie en de lopende zaken. Na de succesvolle verkiezingen hebben we een hele drukke periode gehad van formatie en het raadsprogramma. Het is weer mooi om te zien dat alle fracties over de belangrijke thema’s die onze gemeente aangaan consensus hebben gevonden. Veel hoofdonderwerpen zoals woningbouw, duurzaamheid, zorg en ruimtelijke ordening zijn benoemd en het college is gevraagd met een uitvoeringsprogramma te komen op deze en nog vele andere belangrijke onderwerpen. Zeer binnenkort kunnen we dit uitvoeringsprogramma verwachten. Het is dan aan ons als fractie onze politieke kleur en uw stem te laten doorklinken in het beleid.

Ook staat de begroting weer voor de deur. In de Algemene Beschouwingen zal ik aangeven waar voor ons de belangrijkste accenten zullen liggen. In de volgende nieuwsbrief zal ik de Algemene Beschouwingen met u delen. We zullen uiteraard de belangrijke thema’s die in ons verkiezingsprogramma stonden blijven agenderen. Zo is voor ons de bouw van betaalbare starterswoningen essentieel, moet er aandacht zijn voor de energiearmoede, blijven we aandacht vragen voor zwembad het Blauwe meer en ’t Walfort en zetten wij ons in voor een verenigingsgebouw voor diverse verenigingen in Dinxperlo.

We blijven constant meedenken wat goed is voor onze mooie gemeente en als het nodig is komen we met een motie om hier aandacht voor te vragen. Zo heeft Gerrit Assink onlangs een motie ingediend en vragen gesteld aan het college. De vragen die Gerrit stelde gingen over een gevaarlijk gebouw aan de Hogestraat in Aalten. Het pand in verloederd en er is volgens ons een gevaarlijke situatie ontstaan. Daarom zijn er aan het college vragen gesteld en is er een dringend beroep op de wethouder gedaan dit bespreekbaar te maken met de eigenaar van het pand, zijnde de Woonplaats. Ook diende Gerrit een motie in over de stijgende energieprijzen voor verenigingen. Wij maken ons grote zorgen over het feit of verenigingen door de sterk stijgende energieprijzen nog wel in staat zijn de energierekening te voldoen in de toekomst. Verenigingen hebben een essentiële functie in onze samenleving en moeten blijven bestaan. Daarom hebben wij het college opgeroepen hier aandacht voor te hebben en zo nodig te komen met een subsidieregeling. De wethouder gaf aan er zeker aandacht voor te hebben en dat er ook een landelijke regeling in de maak is, maar prees de oproep van ons als CDA.

Zoals gezegd zijn wij constant bezig om onze gemeente nog mooier te maken dan die al is. Heeft u ideeën? Wilt u meedenken of heeft u een vraag? Kom gerust op de lijn. We doen het tenslotte samen!

Raimond Smit

Fractievoorzitter CDA Aalten Dinxperlo

r.smit@raadaalten.nl

0634827717