Update uit de campagne

Op weg naar de verkiezingen van maart 2022 draait de lokale CDA-machine al op volle toeren. Twee zaken hebben op dit moment vooral onze aandacht: het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Graag nemen we u even kort mee in dit proces.

Het verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma vertellen we u en alle kiezers waar we ons de komende vier jaar hard voor gaan maken, wat we willen bereiken. Dat bedenken we niet op een zolderkamertje. Deels is het een voortzetting van de lijn in ons vorige programma, waar we overigens al heel veel van hebben bereikt! Maar nieuwe inzichten en ontwikkelingen vragen ook om nieuwe maatregelen. In tal van sessies halen we informatie op en toetsen we onze doelstellingen. Dit proces staat deze keer onder leiding van Bernd-Jan Klein Entink. Het concept-verkiezingsprogramma wordt door het bestuur voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van 29 november.

De kandidatenlijst

Het afgelopen jaar zijn we behoorlijk actief geweest om nieuwe en bekende politieke talenten te spotten, die ons CDA-verhaal in de komende raadsperiode met enthousiasme kunnen vertellen. Dat heeft geleid tot flinke lijst van geschikte mensen, die ook echt de politieke handschoen op willen pakken als de kiezer hen daartoe het mandaat verleent. Dat is een prachtig resultaat en een hele mooie basis om de verkiezingen mee in te gaan!

Met al die ‘verkiesbare’ kandidaten wordt momenteel het gesprek gevoerd door een vertrouwenscommissie. Die bestaat uit Hans te Lindert, Wim Drenth, Arjan Tolkamp en Arnold Joost. Op basis van alle gesprekken gaat deze commissie een voorstel doen voor de volgorde waarin de kandidaten op de lijst komen. Dat is een ingewikkelde puzzel, waarbij op veel zaken moet worden gelet. De mix tussen ervaring en vernieuwing, man en vrouw, leeftijd, spreiding in de kernen, individuele talenten, interesse voor portefeuilles, enzovoort. Het bestuur vult de lijst verder aan met mensen die voor een niet-verkiesbare plaats hebben geopteerd. Deze totaal-lijst wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering op 29 november.

De algemene ledenvergadering (ALV) op 29 november 2021.

In de vergadering van 29 november wordt allereerst het verkiezingsprogramma in concept aan de leden voorgelegd. We voeren graag de discussie met u over deze politieke koers. Natuurlijk is er ruimte om voorstellen te doen voor aanpassingen. Het verzoek is om het programma in deze vergadering vast te stellen.

Vervolgens buigt de ALV zich over de voorgestelde kandidatenlijst. Ook hier heeft u de mogelijkheid om aanpassingen in de volgorde voor te stellen. De ALV stelt dan de kandidatenlijst definitief vast (onder voorbehoud van een nog uit te voeren integriteitstoets; de verklaring omtrent gedrag).

Wij nodigen u van harte uit voor deze ALV op 29 november in Lintelo. Dit is een belangrijk beslismoment waarop u als lid echt invloed kunt hebben op ons CDA. Noteer dus vast de datum in uw agenda! De uitnodiging met het programma en de vergaderstukken volgen rond 11 november.