Uitvoeringsprogramma

Afgelopen week behandelden we in de Gemeenteraad het uitvoeringsprogramma 2022-2026. Dit uitvoeringsprogramma heeft het college opgemaakt naar aanleiding van het opgestelde raadsprogramma. In het raadsprogramma werden de kaders meegegeven voor de komende bestuursperiode. Deze kaders zijn vertaald in het uitvoeringsprogramma. Het is geen programma tot in detail uitgewerkt maar een routekaart die richting geeft aan het beleid de komende jaren. Op deze routekaart zijn slechts wegen getekend zonder afslagen en bochten, maar met enkel eindbestemmingen. Dit is goed. Een uitvoeringsprogramma hoeft wat ons betreft niet tot in detail uitgewerkt te worden. Dat heb ik ook aangegeven in de oordeelsvormende raad. Over de inhoud van beleid gaan we de komende bestuursperiode nog met elkaar in debat als de desbetreffende beleidsstukken voor komen te liggen. Afslagen en bochten zullen dan vanzelf ontstaan. Ambtenaren en college hebben hun stinkende best gedaan om tot dit uitvoeringsprogramma te komen. Ik wil ze dan ook vanaf deze plek hiervoor hartelijk bedanken. De oppositie heeft enkele amendementen ingediend. Het college heeft hierop op een aantal een toezegging gedaan om dit mee te nemen in het toekomstig beleid. Al met al een prima document waar we de komende jaren goed mee uit de voeten kunnen.

Raimond Smit, fractievoorzitter.