Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 7 september 2023

Dit betreft een extra ledenvergadering vanwege de landelijke verkiezingen!

Locatie: Gebouw Elim, Landstraat 20, Aalten
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

Algemeen

  1. Opening en mededelingen door voorzitter, Arnold Joost
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag ALV mei 2023

Landelijke verkiezingen

  1. Vaststellen volgorde kandidatenlijst
  2. Verkiezingsprogramma
  3. Bespreken eventuele amendementen

Tot slot

  1. Mededelingen en wat verder ter tafel komt
  2. Rondvraag

Graag aanmelden op y.winkelhorst@planet.nl. We verwachten de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma uiterlijk 4 september. We mailen de stukken door zodra we deze van de landelijke partij hebben ontvangen. Vooraf al vragen? Neem dan even contact op met Yolanda Winkelhorst, 06-51296128 of via bestuur@cda-ad.nl