Terugkoppeling meedenkavonden Woningbouw

Op donderdag 11 mei en woensdag 17 mei organiseerde het CDA Aalten-Dinxperlo meedenkavonden over woningbouw. Beide avonden waren drukgezocht en wij zijn als fractie enorm blij dat veel informatie, ervaringen en ideeën gedeeld zijn. Wij hebben diezelfde avond(en) ook beloofd dat wij geïnteresseerden op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen, dat wil ik graag door middel van dit bericht doen. Hieronder een samenvatting van beide avonden:

 • De ervaring is dat veel procedures stroperig verlopen. De oorzaak hiervan is niet bekend, misschien te veel werk met te weinig ambtenaren? Onderbezetting kan een reden zijn, maar het mag geen excuus zijn. Dan moet er versterking gezocht worden.
 • Wordt er wel gebouwd voor de juiste doelgroepen? Er zou met name voor jongeren en senioren gebouwd moeten worden. Die doelgroepen hebben best veel overlap qua wensen: kleine(re) woning en hoeft niet altijd grondgebonden.
 • Kan er druk gezet worden op De Woonplaats? Er is ook een gigantische vraag naar (sociale) huurwoningen.
 • Kan het splitsen van een woning binnen de bebouwde kom misschien eenvoudiger gemaakt worden? Bijvoorbeeld beneden-bovenwoning?
 • De Groene Kamer is een voorbeeld dat het ook snel kan gaan. Binnen 2 jaar van plannen naar bouwen. Zo snel moet het toch op meer plekken kunnen!
 • Transformatie van winkel naar woning zou makkelijker gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door in het centrum af te wijken van de standaard parkeernorm. Dat is bijna niet haalbaar in het centrum.
 • Richtlijnen voor het begrip “starterswoning” zouden aangepast kunnen worden. Wat is nu precies een starterswoning? Je kunt niet starten in een vrijstaand woonhuis met een flink perceel grond. Meer focus op appartementen?
 • Het systeem met premiewoningen bestaat niet meer, dat was landelijk beleid. Misschien kunnen we lokaal iets vergelijkbaars doen? Starterslening bestaat al, maar misschien ook iets in de vorm van subsidie?
 • Het beleid t.a.v. levensloopbestendige woningen (pre-mantelzorgwoning) is niet altijd passend. Vaak vormt de leeftijd van 70 jaar een belemmering. Waarom naar leeftijd kijken, het gaat toch om de zorgvraag?
 • De realisatie van voormalige agrarische bebouwing (rood voor rood) telt mee in de aantallen voor het buitengebied. Dit gaat ten kosten van de aantallen in en rond de kernen zelf. Het vrijkomen van VAB zou niet mee moeten tellen voor de woningbouw aantallen.
 • Veel aanwezigen missen enthousiasme en ambitie bij de gemeente wanneer zij een plan indienen. Misschien komt dit doordat nog teveel wordt gedacht in krimp, of doordat toch nog teveel wordt gedacht volgens het stoplichtmodel. Er wordt vaak gedacht in beperkingen in plaats van kansen. Zeker tijdens de avond in Aalten kwam dit sterk naar voren, met het initiatief in IJzerlo als voorbeeld.

Tijdens beide avonden hebben wij aangegeven helaas geen “toverstaf” te hebben waarmee we alles in één keer oplossen. Ik hoop ook dat u dat niet van ons verwacht. Wat wij wél kunnen beloven is dat wij zo goed en snel mogelijk werk maken van alle ervaringen en ideeën die gedeeld zijn met ons. Daar zijn wij de afgelopen vergadering al mee gestart:

 • Wij hebben het college d.m.v. een motie verzocht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van woningbouw aan de Singelweg. De gemeente gaat dit zo snel mogelijk onderzoeken. Wij houden vinger aan de pols en houden u natuurlijk op de hoogte.
 • Wij hebben het college d.m.v. een amendement opgedragen op zoek te gaan naar een projectleider die actief op zoek gaat naar nieuwe kansen voor woningbouw en contact zoekt met alle betrokkenen (aannemers, grondeigenaren, De Woonplaats, particuliere initiatiefnemers, et cetera). Dus niet alleen afwachten op plannen die op de gemeente af komen, maar ook zelf op zoek naar kansen!

Dit zijn twee mooie mijlpalen, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Daarom houden we u de komende tijd graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Als ik iets vergeten ben, of als u een nieuw inzicht of idee met ons wilt delen, neem dan vooral contact met ons op. Wij staan altijd, dus ook zeker buiten onze meedenkavonden om, open voor ideeën en ervaringen van u!