Terugblik op het afgelopen jaar – Elroy Belterman

‘De tijd vliegt als je plezier hebt’

Het avontuur in de gemeenteraad is inmiddels al een jaar bezig en als ik denk aan die periode typeert bovenstaande uitspraak dat het beste. De tijd is namelijk voorbij gevlogen en ik haal veel plezier uit mijn werkzaamheden als raadslid voor het CDA Aalten-Dinxperlo.

Als nieuweling in de lokale politiek stap je op een rijdende trein die van het ene naar het andere station dendert. Vanaf het begin in de raad kwam ik meteen in aanraking met allerlei uiteenlopende zaken: het lezen van beleidsstukken, het meedraaien bij de onderdelen van de raadscyclus (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming), aansluiten bij commissievergaderingen, naar presentaties van verschillende instanties, trainingen, enzovoorts. Natuurlijk is dat wennen en komt er soms best veel samen. Gelukkig hebben we meerdere ervaren krachten binnen onze fractie en daar kon én kan ik steeds een beroep op doen. Door samen op te trekken heb ik veel geleerd, vertrouwen gekregen en de nodige ervaring opgedaan. Dat maakt dat ik na een jaar in de raad goed in beeld heb hoe het in zijn werk gaat.

Binnen de fractie houd ik mij vooral bezig met duurzaamheid en inmiddels zijn er verschillende onderwerpen binnen dit thema behandeld. Daarbij blijven we inzetten op realistisch beleid met voldoende draagvlak. Om dat te bereiken moeten we in gesprek blijven, inwoners meenemen en uitleg geven. Als inwoner van Dinxperlo en raadslid zet ik mij graag in om de belangen van de Dinxperloërs goed te vertegenwoordigen. Ik volg de ontwikkelingen in het dorp op de voet en probeer die waar nodig bij te sturen. Daarnaast ben ik betrokken bij de internationale commissie en Euregio om een bijdrage te leveren aan een goede samenwerking met onze Duitse buren.

De komende tijd gaan we volle kracht vooruit en blijven we als fractie inzetten op ons motto #gewoondoen. Samen blijven we werken aan een mooie gemeente Aalten waar het fijn wonen is voor iedereen en daar hebben we jullie ook bij nodig.

Ik ga graag in gesprek om te horen welke vragen en ideeën er zijn. Neem gerust contact met mij op via e.belterman@raadaalten.nl.