RES 1.0 vastgesteld

Dinsdag 21 september jl. heeft de gemeenteraad van Aalten met meerderheid het RES 1.0 vastgesteld. Wat is nou eigenlijk het RES? Het is een strategische verkenning naar de toekomstige productie van duurzame energie in de Achterhoek. In deze verkenning wordt aangegeven waar en hoeveel energie geproduceerd kan worden met zon en windenergie. Nederland in ingedeeld in 30 RES gebieden en gezamenlijk doen ze een bod van toekomstige duurzame energieproductie. In de Achterhoek wordt al ongeveer 35 % duurzame energie geproduceerd (zon en wind). Er rest dus nog een opgave tot 2030.

In Aalten hebben we begin juli daarnaast een kader vastgesteld, waarin precies omschreven is waar toekomstige initiatieven van zon en wind in Aalten aan moeten voldoen. Voor het CDA is dit veel besproken ‘uitnodigingskader zon en wind’ een lokale leidraad. Hier hebben we met bewoners veel over gesproken. Gelukkig sluit het RES redelijk aan bij ons lokale kader.

Nog even; wat zegt ons lokale uitnodigingskader ook alweer? We kiezen niet voor nog meer plaatsen met windmolens. In plaats daarvan kiezen we voor vervanging (te zijner tijd) van de huidige acht windmolens in het Goor door ongeveer drie molens, maar dan wel met een grotere hoogte en meer capaciteit. Uiteindelijk gaan deze drie molens meer produceren dan de huidige acht.

Wat betreft zon-energie is het CDA duidelijk: eerst alle daken vol, daar waar mogelijk. Op initiatief van het CDA wordt tot medio volgend jaar door LTO een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden van zon op dak en gevel in het buitengebied. Eenzelfde onderzoek zal door AGEM worden uitgevoerd in de industrie gebieden. Dat geeft inzicht in wat allemaal nog kan op de bestaande daken en gevels.

Gerrit Assink