Raadsbreed aangenomen amendement landbouwverkeer N318

Op dinsdag 28 november diende het CDA een amendement in om (opnieuw) aandacht te vragen voor het landbouwverkeer dat in Bredevoort over de Winterswijksestraat moet, in plaats van over de N318. Het wordt tijd dat de provincie maatregelen gaat nemen om deze onveilige situatie op te lossen. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Lees hier de bijdrage van raadslid Gerrit Assink:

Als het over de N318 gaat komen en kunnen er veel aspecten genoemd worden. Vanavond gaat het hoofdzakelijk over de twee passeerhavens voor landbouwverkeer. Volgens de provincie geeft dit in samenspraak met andere voorgenomen maatregelen een veiligere N318.
We zijn er blij mee. Jammer dat de maatregelen voor veiligheidsverbetering bij oversteek Halteweg niet integraal worden meegenomen, maar pas later.

Echter de indieners van het voorliggend amendement worden niet blij van het doorgaande landbouw verkeer op de Winterswijksestraat in Bredevoort.

Nadat het verkeer bij begin van de N318 in Varsseveld ruim 13 kilometer heeft gereden op de N318 moet dit verkeer plots bij de Tolhuisweg, ter hoogte van de stoplichten, haar weg vervolgen over de Winterswijksestraat door Bredevoort. Dit omdat deskundigen van de provincie van mening zijn dat deze straat best wel gezien kan worden als een parallelweg, gelijk aan de parallelweg vanaf Intratuin tot aan HSF in Winterswijk.
Inderdaad voorzitter, hoe kunnen ze dit bedenken?
Het doorgaande landbouwverkeer moet via een paar lastige bochten maar zien dat ze veilig over de Winterswijksestraat komen, tot net voor de rotonde bij Intratuin wacht hen nog weer een lastige bocht en he he, eindelijk kunnen ze weer efficiënt verder.
Maar het gaat niet hoofdzakelijk over efficiency voorzitter, het gaat ons vooral om de veiligheid!!De Winterswijksestraat heeft afgelopen decennia een ontwikkeling mee gemaakt, namelijk het vestigen van een kinderdagverblijf, er is een hele rij woningen gebouwd, het is komen te liggen in de bebouwde kom en is zelfs door het college aangewezen als de belangrijkste parkeerplaats voor bezoekers aan Bredevoort. En dat alles is gebeurt in een straat waar u vergeten bent een trottoir te leggen.
Het doorgaande zware landbouwverkeer heeft echt niets te zoeken op de Winterswijksestraat, ze maken het er onnodig onveilig.

Wij hebben als CDA fractie dit herhaaldelijk, zeker de afgelopen 5 jaar, aangekaart. Echter de provincie is in deze op zijn zachtst gezegd halsstarrig.
Voorzitter, de provincie vraagt aan het college wél allerlei maatregelen te nemen aangaande de N318. Verkeersbesluiten, het afkoppelen van drie zandwegen, ambtelijk overleg, het verlenen van een kapvergunning en het verzorgen van informatie aan onze burgers.
Is het dan zo raar dat het college ook eens wat aan de provincie vraagt? We weten dat u dit afgelopen jaren herhaaldelijk heeft besproken, echter we zijn op een punt aanbeland om te stoppen met vriendelijk vragen. U moet gaan eisen.

De indieners van voorliggend amendement willen graag dat er een zienswijze wordt ingediend bij de provincie .

Ik volsta met het oplezen van het dictum zoals we graag de zienswijze zien opgebouwd;

De fracties stellen voor:

Punt 3 van het dictum van het besluit als volgt te wijzigen:

‘3. Een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N318 Varsseveld-Aalten dat de provincie landbouwverkeer op de N318 vanaf de Tolhuisweg tot aan de rotonde Roelvinkstraat/N318 landbouwverkeer toe staat door ter hoogte van de Tolhuisweg en nabij rotonde Roelvinkstraat/N318 de verkeersborden C09 te vervangen door verkeersbord C15; deze aanpassingen/werkzaamheden kunnen in ieder geval gelijktijdig, of zoveel eerder als mogelijk, worden uitgevoerd met de door de provincie geplande werkzaamheden op de N318.’

Tenslotte wil ik graag de mede-indieners bedanken voor hun steun en van de overige fractie verzoek ik dit amendement te steunen. Een raadsbrede steun voor een amendement voor een zienswijze kan de provincie toch niet onberoerd laten?

Gerrit Assink.