Ondersteuning verenigingen inzake hoge energiekosten

Op 27 september hebben we het college in een motie gevraagd om aandacht te hebben voor de consequenties van de torenhoge energiekosten voor maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties .

Wethouder te Lindert gaf aan dat aan een dergelijke regeling reeds gedacht (en gewerkt) werd. De motie werd daarom door het CDA ingetrokken.

Op 1 december jongstleden werd via een raadsmededeling bekend dat er inderdaad zo’n regeling komt! Via een maatwerkregeling is er in totaal 500.000 euro beschikbaar. Op 20 december aanstaande, tijdens de behandeling van de najaarsnota, is het aan de raad om in te stemmen met dit voorstel.

Door deze regeling hoopt het CDA te voorkomen dat genoemde organisaties hun activiteiten moeten inkrimpen of zelfs beëindigen vanwege de hoge energielasten.

Gerrit Assink