Contact

Nieuw Heurns Veld beste buurtinitiatief van Nederland!

KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. Dat doen zij ondermeer met de wedstrijd ‘Kern met Pit’. Hier kunnen bewonersinitiatieven een idee indienen voor de verbetering van de buurt. Deze worden ondersteund met advies en maken kans om winnaar van de provincie of zelfs van Nederland te worden.

Een van de ingediende ideeën was Het Nieuw Heurns Veld. Via het kinderbestuur is jong en oud in de Heurne betrokken bij dit plan. Hier hebben vrijwilligers het in onbruik geraakte voetbalveld met kleedlokaal omgebouwd en heringericht tot multifunctionele ontmoetingsplek. Een plek om samen dingen te doen en te leren, nieuwe verbindingen tot stand te brengen, mogelijkheden te bieden voor bewegen en sporten en kleinschalige evenementen. Heel de Heurne is trots op deze nieuwe ontmoetingsplek. Daarom is werkelijk alles uit de kast gehaald om hoge ogen te scoren in de wedstrijd ‘Kern met Pit’, waarmee een geldprijs van 3.000 euro te verdienen viel.

Via social media is opgeroepen om het initiatief te steunen. Met succes, want men werd winnaar in de provincie. En na een spannende landelijke verkiezing mag Het Nieuw Heurns Veld zich ook de Kern met Pit van Nederland noemen. Annemarie Jorritsma, voorzitter van KNHM foundation, reikte de Gouden Pit live uit in Aalten. De jury was unaniem: een prachtig initiatief!

Het CDA Aalten-Dinxperlo feliciteert De Heurne van harte met deze geweldige prestatie en dit prachtige initiatief. Hier toont zich de enorme gemeenschapszin van de buurtschappen, van jong tot oud. Petje af voor het Nieuw Heurns Veld!