Motie woningbouw Singelweg

We hebben bij aanvang van de nieuwe raadsperiode als raad de ambitie uitgesproken om de komende tien jaar in onze gemeente 1050 woningen te willen bouwen. Een forse opgave, maar noodzakelijk gezien de enorme vraag naar woningen.

In juni behandelen we in de raad het principe voorstel om in Dinxperlo de komende jaren circa 250 woningen te gaan bouwen op ’t Beggelder. De bouwcombinatie Klomps – Klaassen gaat dit realiseren. In de kern van Aalten zullen van de 1050 er ruim 400 gebouwd gaan worden. In Aalten worden deze gerealiseerd op zogenaamde inbreidingslocaties en niet zozeer in een grote nieuwe wijk zoals in Dinxperlo of Bredevoort. Maar er zullen ook nieuwe terreinen moeten worden gevonden om een gedeelte van die 400 te bouwen.

Het CDA heeft in de raad van 30 mei met een motie het college gewezen op een veelbelovende locatie aan de Singelweg. Wij hebben het de naam Singel 1 en Singel 2 gegeven. Singel 1 is gelegen direct achter de (voormalige) woonwagen standplaats. Singel 2 sluit hier op aan, tot aan de Slaadreef.

Op deze bijna 3 hectare eigen grond van de gemeente kunnen perfect enkele tientallen woningen worden gerealiseerd. We hopen dan ook dat er binnen twee jaar gestart kan gaan worden. Natuurlijk nadat de noodzakelijk procedures doorlopen zijn.

Een unieke kans om vlot en veel te bouwen op een vrije locatie. Wat wil je nog meer?

Wethouder Kok heeft toegezegd de motie, die uiteindelijk raadsbreed werd gesteund, te gaan uitvoeren!

Gerrit Assink