Contact

Kort verslag van de ALV

Op 31 mei vond de eerste ALV van dit jaar plaats. Helaas wederom digitaal, maar desondanks was het een drukbezochte bijeenkomst. Voor de pauze waren de gemeenteraadsverkiezingen het centrale thema. Na de pauze kwamen de verenigingszaken aan bod. 

Unanieme benoeming Hans te Lindert tot lijsttrekker

Op 16 maart 2022 is het weer zo ver. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit het CDA Aalten Dinxperlo zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Tijdens de ALV werd Hans te Lindert voorgedragen als lijsttrekker. Hij vindt het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren en doet dat met veel enthousiasme in zijn rol als wethouder. Hij voelt zich thuis bij het CDA Aalten Dinxperlo en in de politiek, en wil dit gevoel graag bij meer mensen aanwakkeren. Vanuit de ALV was er brede steun voor deze voordracht en werd dan ook unaniem akkoord gegeven. 

Verdere voorbereidingen

Naast de voordracht van de lijsttrekker kwamen nog meer activiteiten vanuit de campagnecommissie aan bod. Zo wordt gewerkt aan een goede kandidatenlijst. Tijdens de ALV werd het proces toegelicht en de rol van de vertrouwenscommissie. Ook werd verteld wat de stappen zijn om tot een goed en gedragen verkiezingsprogramma te komen. Vanuit de communicatiewerkgroep werd de nieuwe website gepresenteerd, die gekoppeld is aan alle social media. Hierdoor kunnen we veel sneller met onze achterban communiceren. Vanuit het bestuur was een idee geopperd om de naam van de partij te wijzigen om de lokale verankering meer naar voren te laten komen. Na het uitwisselen van de argumenten werd besloten dit voorstel terug te nemen, aangezien er geen breed draagvlak was. 

Landelijke verkiezingen

Telina Eenkhoorn gaf een terugblik op de campagne voor de landelijke verkiezingen. De campagne is door de corona vooral digitaal verlopen. Hier zijn een aantal mooie ervaringen opgedaan die van nut zijn voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, zoals het maken van filmpjes en een live stream. Vanuit de leden werd aandacht gevraagd voor het aanboren van nieuwe kiezersgroepen onder de jongeren. Dit wordt zeker meegenomen bij de lokale verkiezingscampagne. 

Verenigingszaken

Na de pauze kwam de samenstelling van het bestuur aan bod. De voorzitter, Arnold Joost, en de secretaris, Yolanda Winkelhorst, werden herbenoemd voor de 2e vier jaar termijn. Telina Eenkhoorn werd verwelkomd als nieuw bestuurslid. En we namen na acht jaar inzet afscheid van Manfred Keuper. Manfred werd bedankt voor zijn constructieve inzet, zijn kritische kijk op zaken en de prettige samenwerking. Zijn netwerk vanuit de LTO was een goede bron van informatie, om de belangen van de agrarische sector op de bestuurstafel te krijgen.  Vervolgens werden de jaarstukken behandeld. Na een positief advies van de kascommissie stelde de ALV de jaarrekening over 2020 vast en verleende het bestuur decharge.

Volgende vergadering

De volgende ALV is op 29 november. Dat wordt de ALV waarop de volgorde van de kandidaten wordt vastgesteld en het verkiezingsprogramma wordt besproken. Noteer deze datum vast in uw agenda!