Contact

Het raadswerk gaat door…

Sinds het begin van de Coronacrisis is het aantal bijeen-komsten van de Raad flink verminderd en daarmee ook de tijd om zaken te behandelen. We vinden onze weg in andere (digitale) vergadervormen, maar ideaal is dit niet. Inspraak en het indienen van zienswijzen door burgers is gelukkig nog steeds mogelijk, daar wordt de democratie dus niet aange-tast. Alleen het is vaker digitaal en schriftelijk. We hopen dat we snel weer op stoom kunnen komen. Er is nog veel te doen voor Aalten en we staan te popelen om weer gas te geven.

Zaken die die geen vertraging mogen oplopen, worden vanzelfsprekend wel in de raad besproken en besluitvorming vindt plaats. Voorbeelden daarvan zijn de beschikbaarstelling van een krediet voor aankoop van de Slingeplas, de bestrijding van de eiken-processierups, het voorkeurstracé voor een mogelijk fietspad langs de N318  (“Ringweg”) en een al langlopende zaak over wijzigen van het bestemmingsplan landelijk Gebied.