Het belang van erfgoed in de gemeente Aalten – Ted Kok

Cultureel erfgoed geeft betekenis aan onze leefomgeving, gelaagdheid in ruimte en tijd. Het helpt onszelf te plaatsen in de geschiedenis. Het informeert ons over andere bouwwijzen, bouwstijlen en culturele uitingen. Over de manieren waarop generaties voor ons de ruimte inrichtten en gebruikten. We kunnen ervan leren. Erfgoed geeft kleur aan de omgeving. Daarom neemt erfgoed een belangrijke plaats in binnen het beleid van de gemeente Aalten. Naast dat we de waardevolle en karakteristieke gebouwen willen doorgeven aan de generaties die na ons komen, heeft erfgoed ook een grote betekenis voor recreatie en toerisme. Toeristen genieten ook van de schoonheid van de gebouwen en de verhalen die door de jaren heen zijn ontstaan op bijzondere plekken.

Wij kennen in onze gemeente behoorlijk wat Rijks- en Gemeentemonumenten. Op de website erfgoedaalten.nl kunt u een impressie krijgen van al het erfgoed. Deze verschillende locaties van het erfgoed zijn met elkaar verbonden in twee fietsroutes van ongeveer 35 kilometer. Onderweg krijgt u informatie over de locaties die u passeert via routeboekjes, informatiepanelen, filmpjes of een mobiele website. De fietsroutes zijn verkrijgbaar bij de VVV’s in de gemeente Aalten.