Help de vereniging de winter door

Op initiatief van het CDA Aalten-Dinxperlo hebben we in de raad van 27 september jongstleden een motie ingediend om verenigingen met een eigen gebouw of clubhuis te ondersteunen in de hoge energie nota’s die ze hebben of gaan ontvangen.

Er was veel sympathie van de andere partijen voor onze motie , hoewel er op kleine details hier en daar nog wel vragen of opmerkingen waren.

Het doel van onze motie is dat verenigingen kunnen doorgaan met hun activiteiten en deze niet gedwongen moeten inkrimpen of zelfs staken vanwege hoge energie kosten.

Er is een landelijke regeling op komst, maar als CDA willen we graag Aaltens maatwerk; een vereniging die het nodig heeft moet geholpen worden.

In de coronacrisis is er ook een succesvolle plaatselijke regeling voor onder andere verenigingen en huishoudens geweest. We willen graag iets soortgelijks bij de huidige energiecrisis.

Wethouder te Lindert omarmde onze motie en vertelde dat hij zelfs al een start had gemaakt met het opstellen van een dergelijke regeling.

De toezegging van de wethouder dat er zo’n regeling komt, was voor ons voldoende reden om de motie niet meer in te dienen. We wachten met spanning een mooie regeling voor onze verenigingen af.

Gerrit Assink